Webboeken

Via ArsAequi.nl ontsluit Ars Aequi webboeken. Webboeken zijn uitgaven van Ars Aequi Libri en komen vrijwel exact overeen met de papieren uitgave (het boek), maar zijn online in te zien en beschikken over een aantal handige functies zoals direct naar het paginanummer overeenkomstig met het boek gaan, doorklikken vanuit de inhoudsopgave, zoeken in de tekst en klikbare voetnoten.

Let op: de webboeken staan nog op de oude site van Ars Aequi. Na aankoop verstrekt de klantenservice je zo snel mogelijk toegang. Zij zullen je hier per e-mail van op de hoogte stellen. 

Webboek – Ars Aequi Taalgids voor juristen

E. Tiggeler

Taal is het belangrijkste instrument van de jurist. Deze taalgids geeft antwoord op alle vragen over spelling, taal en teksten waar een jurist mee te maken krijgt.

9789069168951 - 15-08-2007

Webboek – Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden

I. Bennigsen, M.H. Paapst

Overzicht van de bronnen en informatiesystemen waarmee wetgeving, kamerstukken en verdragen, literatuur en jurisprudentie te raadplegen zijn. Hoe en waar zoek je, en hoe moet ernaar verwezen worden in een juridische tekst.

9789069166391 - 23-03-2014

Webboek – Canon van het Recht

R.J.B. Schutgens

50 vensters over personen of gebeurtenissen die zo belangrijk zijn voor het in Nederland geldende recht, dat iedere jurist ze op zijn intellectuele bagagedrager zou moeten hebben.

9789069169057 - 15-11-2010

Webboek – Capita Strafrecht

P.A.M. Mevis

Een thematische inleiding in het strafrecht bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau.

9789069167503 - 10-01-2013

Webboek – De Zutphense juffrouw

G.E. van Maanen

De achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en dat over de Zutphense juffrouw.

9789069168197 - 26-07-1999

Webboek – Onderzoeksvaardigheden – Research skills

I. Curry-Sumner, F.G.H. Kristen, M. van der Linden-Smith, H. Tigchelaar

Een leidraad voor het verrichten van onderzoek in alle juridische bachelorvakken of voor je masterscriptie. The electronic version is only available in Dutch.

9789069167046 - 31-08-2010

Webboek – Recht van Onderop – Antwoorden uit de rechtssociologie

M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers

De invloed van recht op de samenleving en vice versa. De actuele stand van de kennis van de rechtssociologie uiteengezet door gerenommeerde rechtssociologen.

9789069166605 - 08-06-2011