Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond

Aanbestedingsrecht 2018-2020

Basisteksten

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema (red.)

Bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

Wetsedities
21-6-2018
9789492766151

Aanbestedingsrecht 2018-2020 Studenteneditie

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema (red.)

Bevat de belangrijkste wet- en -regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

Wetsedities
21-6-2018
9789492766168

Algemene wet bestuursrecht 2018-2019

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer (red.)

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2018.

Wetsedities
3-9-2018
9789492766274

Arbeidsovereenkomst 2016-2017

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Selectie wet- en regelgeving betreffende de arbeidsovereenkomst. Opgenomen zijn de teksten zoals deze gelden op 1 september 2016.

Wetsedities
16-9-2016
9789069168395

Arbitration 2018

K.J. Krzeminski, M.M.J. Vink (red.)

The most relevant national and international laws and regulations in the field of arbitration.
This edition includes the most recent arbitration rules. All texts are current as of July 2018.

Engelstalige uitgaven | Wetsedities
5-9-2018
9789492766380

Auteursrecht 2017-2018

P. Teunissen (red.)

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het auteursrecht zoals deze geldt op 1 september 2017.

Wetsedities
14-12-2017
9789492766021

AVG 2018

en Uitvoeringswet AVG

Ars Aequi Libri (red.)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) & Uitvoeringswet AVG zoals deze in werking zijn getreden op 25 mei 2018.

Wetsedities
11-6-2018
9789492766373

Burgerlijk Procesrecht 2018-2019

A.W. Jongbloed, C.H. van Rhee (red.)

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het burgerlijk procesrecht zoals deze geldt op 1 maart 2018. Inclusief de gefaseerd inwerking tredende KEI-wetgeving.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Wetsedities
1-5-2018
9789492766212

Burgerlijk recht 2018-2019

J.B. Spath (eindred)

Bevat het complete Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Faillissementswet en selecties uit de Grondwet, Wetboek van Koophandel en Kadasterwet. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2018.

Wetsedities
30-8-2018
9789492766267

Burgerlijk Wetboek 2018-2019

R.J.Q. Klomp, C. Mak (red.)

De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2018.

Wetsedities
30-8-2018
9789492766250

Constitutionele bronnen

C. de Boer, J.W. Sap (red.)

Bevat nagenoeg alle fundamentele teksten die van belang zijn voor de constitutionele geschiedenis van Nederland, waaronder een aantal die voor het eerst in hedendaags Nederlands hertaald zijn.

Wetsedities
27-2-2007
9789069165189

De Europese staatssteunregels 2017

Een handreiking voor het benutten van de beleidskansen

B. Hessel, M. de Wit (red.)

De staatssteunregels als beleidskansen voor overheden. Relevante Verdragsartikelen en Procedurele regelgeving
Wat is staatssteun? Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun? Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld? Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt? Staatssteun en vervoer. Staatssteun en DAEB.

Wetsedities
13-3-2017
9789069168791

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond