Alle 4 resultaten

De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak

N.N. Bahadur, J.H. de Graaf, M.M.C. Limbeek, N. van der Meij

Ruim 1000 zaken onderzocht op de wijze waarop het IVRK door de rechter wordt toegepast. Bij de bespreking van de uitspraken is een indeling in rechtsgebieden gehanteerd.

Alle uitgaven | Rechten van het kind
27-12-2012
9789069169873

Rechten van het kind en autonomie

J.H. de Graaf, C. Mak, F.K. van Wijk

Hoe autonoom kunnen en mogen kinderen zijn en in hoeverre zijn zij zelf in staat beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen en hoe dient de autonomie van de minderjarige in het recht gerespecteerd te worden?

Alle uitgaven | Rechten van het kind
3-9-2010
9789069167053

Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid

J.H. de Graaf, C. Mak, F.K. van Wijk (red.)

Het thema ‘ouderlijke verantwoordelijkheid en rechten van het kind’ vanuit diverse, juridische, gezichtspunten belicht.

Alle uitgaven | Rechten van het kind
22-9-2008
9789069169620

Rechten van het kind en waardigheid

J.H. de Graaf, C. Mak, P.J. Montanus, F.K. van Wijk

Waardigheid is een basisbegrip en een van de kernwaarden in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Auteurs uit verschillende disciplines en rechtsterreinen behandelen het begrip waardigheid en de rol die het kan spelen bij de verwezenlijking van rechten van kinderen.

Alle uitgaven | Rechten van het kind
28-11-2013
9789069166438

Alle 4 resultaten