Resultaat 1–12 van de 25 resultaten wordt getoond

Capita Encyclopedie en Rechstfilosofie

P.B. Cliteur, A. Ellian

Dit handboek behandelt de hoofdvragen van de encyclopedie en filosofie van het recht.

Alle uitgaven | Handboeken
16-8-2005
9789069165431

Capita Strafrecht

P.A.M. Mevis

Een thematische inleiding in het strafrecht bedoeld voor gebruik in het onderwijs in het strafrecht op inleidend niveau.

Alle uitgaven | Handboeken
10-1-2013
9789069167886

De sociale werking van recht

Een kennismaking met de Rechtssociologie en Rechtsantropologie

J. Griffiths, H.A.M. Weyers (red.)

Wat is rechtssociologie? Zeventien uit het Engels vertaalde artikelen die gezien kunnen worden als ‘klassiekers’ in de rechtssociologie dan wel als belangrijke bijdragen aan het gedachtegoed over de effectiviteit van wetgeving.

Alle uitgaven | Handboeken
25-1-2005
9789069165158

Een selectie uit De sociale werking van recht

Een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie

J. Griffiths, H.A.M. Weyers (red.)

Selectie klassiekers die een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie biedt. Het merendeel van de artikelen behoort tot de belangrijkste literatuur van de rechtssociologie en de meeste worden regelmatig (zowel door juristen als door niet-juristen) aangehaald.

Alle uitgaven | Handboeken
18-1-2012
9789069169866

Grondrechten

De nationale, Europese en internationale dimensie

, B. Barentsen, T. Barkhuysen, J.H. Crijns, M.L. van Emmerik, J.H. Gerards, F.C. van der Jagt, J.P. Loof, A.J. Nieuwenhuis, K.M. de Vries

Voor ruim 20 grondrechten, van het folterverbod en recht op vrijheid van meningsuiting tot recht op een schone leefomgeving, biedt dit boek een overzicht van de juridische stand van zaken.

Alle uitgaven | Handboeken
15-7-2013
9789069169200

Het beginsel van de minste pijn

Een inleiding tot de loonheffingen

A.L. Mertens

Dit handboek is een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2018 tot uitgangspunt genomen.

Alle uitgaven | Handboeken
23-8-2018
9789492766359

Het recht van de EU voor decentrale overheden

Een praktische handleiding voor Europabewuste provincies en gemeenten

N. Groot, B. Hessel, D. Radder, K. van der Woerdt

Wanneer krijgen decentrale overheden zoals provincies en gemeenten met onderdelen van het EU-recht te maken? En hoe moeten zij daarmee omgaan? Deze praktisch handleiding geeft daarop het antwoord.

Alle uitgaven | Handboeken
19-8-2016
9789069168555

Hoofdstukken Communicatie- en mediarecht

M. de Cock Buning, F.W. Grosheide (red.)

Dit boek behandelt het communicatie- en mediarecht vanuit twee invalshoeken: communicatievormen en -middelen en communicatie-inhoud.

Alle uitgaven | Handboeken
9-5-2007
9789069165271

Hoofdstukken grondrechten

M. den Heijer, A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis

Kennismaking met de algemene leerstukken van grondrechten en de afzonderlijke grondrechten.

Alle uitgaven | Handboeken
20-2-2017
9789069168838

Hoofdstukken openbare-orderecht

A.E.M. van den Berg, J.H.A. van der Grinten, A.E. Schilder (red.)

In dit boek worden de afzonderlijke openbare-ordebevoegdheden beschreven waarbij steeds
aandacht wordt besteed aan de wetsgeschiedenis, de toepassingsmogelijkheden van de bevoegdheid, het gebruik ervan in de praktijk, en de mogelijkheden tot rechtsbescherming.

Alle uitgaven | Handboeken
2-7-2015
9789069166339

Inleiding tot het Europees bestuursrecht

S. Prechal, R.J.G.M. Widdershoven (red.)

Dit boek behandelt de gevolgen die het Unierecht heeft voor belangrijke algemene leerstukken van het Nederlands bestuursrecht, namelijk de algemene rechtsbeginselen en fundamentele rechten, de rechtshandhaving, de rechtsbescherming en het vraagstuk van overheidsaansprakelijkheid. Tevens wordt aandacht besteed aan de verschillende wijzen van doorwerking van het Unierecht in het nationale recht, zoals de rechtstreekse werking en de conforme interpretatie.

Alle uitgaven | Handboeken
23-10-2017
9789069169842

Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht

Bestuursorgaan, besluit en belanghebbende

F.T. Groenewegen, A.P. Klap

In dit boek worden de drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht besproken: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende. De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van het geldende recht. De basisbegrippen en de toepassingscriteria worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.

Alle uitgaven | Handboeken
13-12-2017
9789492766083

Resultaat 1–12 van de 25 resultaten wordt getoond