Alle 6 resultaten

De persoon in het recht

R.J.B. Bergamin

De persoon, ook wel het rechtssubject genoemd, neemt een centrale plaats in binnen de rechtsorde. Dit boek is bedoeld voor rechtenstudenten die op een inleidend niveau van het persoonsbegrip kennis willen nemen.

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-8-2000
9789069163482

Kenmerken van recht

P.W Brouwer

Wat is recht? Deze vraag wordt in dit boek voor eerstejaars rechtenstudenten benaderd vanuit de gedachtewereld van de algemene rechtsleer.

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-8-2000
9789069164052

Rechtsbronnen en rechtssysteem

E. Poortinga

Een eerste verkenning van het recht in Nederland dat inzicht geeft in het recht als systeem.

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-8-2001
9789069164137

Rechtspleging

A.F.M. Brenninkmeijer

Rechtspleging geeft een overzicht van de inrichting van de rechterlijke organisatie en van de wijze waarop rechters hun taak vervullen als geschillenbeslechters.

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-9-1995
9789069162096

Rechtsvinding

J.A. Pontier

Een introductie voor eerstejaars rechtenstudenten in de diversiteit van problemen bij rechterlijke rechtsvinding.

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-7-1998
9789069162027

Rechtswetenschap

F.B.M. Kunneman

In deze monografie staat het standaardbeeld van de rechtswetenschap – ‘de rechtsgeleerdheid’ – centraal. Wat is rechtswetenschap en wat zijn de taken en producten van de rechtswetenschap?

Encyclopedie van de rechtswetenschap
1-8-1991
9789069161013

Alle 6 resultaten