Resultaat 1–12 van de 26 resultaten wordt getoond

Breed burgerlijk recht

J.B. Spath

Over het samenspel van intellectuele-eigendomswetgeving en het BW, in het bijzonder bij de goederenrechtelijke duiding van ‘opeising’ van octrooien.

Diversen
2-10-2015
9789069166834

De conclusie voorbij

Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak

M. Bosma, B.J. van Ettekoven, O. van Loon, H.G. Lubberdink, J.C.A. de Poorter, B.J. Schueler (red.)

Dit boek werd aan Jaap Polak aangeboden ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Diversen
23-4-2017
9789069169002

De gelaarsde kat

G.W. van Vierssen Trip

De markies van Carabas wordt vervolgd. Vertelling van een merkwaardige strafzaak door G.W. van Vierssen Trip met tekeningen van Nelly Bodeheim. Een uniek geschenk voor de jurist.

Cadeaus | Diversen
13-8-1999
9789070094225

De Koning in het Nederlandse staatsrecht

A.P. Krijnen, D.A. Roos, B.P. Vermeulen (red.)

De basisbeginselen van het Nederlandse staatsrecht uitgelegd aan de hand van oorspronkelijke en actuele betekenissen van het koningschap in de Nederlandse Grondwet, de wetgeving en de politieke praktijk.

Diversen
1-9-2005
9789069165585

De opstanding van Europa

J.W. Sap

Door gerommel aan de grenzen, nationale reflexen en aanslagen blijkt Europa kwetsbaarder dan gedacht. Interne en externe dreiging drijft de Europese Unie uit elkaar. Heeft Europa de kracht om weer op te staan?

Diversen
12-5-2016
9789069168142

Dutch Law in Action

F. Bruinsma

In this socio-legal tourist guide the Dutch legal system and the corresponding legal culture are described.

Diversen | Engelstalige uitgaven
1-1-2003
9789069164960

Herbalans

Beschouwingen geschreven naar aanleiding van het rapport Uitgebalanceerd

A.L.H. Ernes, A.W. Jongbloed e.a.

Beschouwingen naar aanleiding van het rapport Uitgebalanceerd: een fundamentele herbezinning van de grondslagen, beginselen en uitgangspunten van het Nederlands burgerlijk procesrecht..

Diversen
19-3-2007
9789069168319

Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd

, J.A. van de Hel, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, J.H. Verdonschot (red.)

De faillissementspraktijk, het bankwezen en de wetenschap onderwerpen het Voorontwerp aan een nadere beschouwing.

Diversen
9-6-2008
9789069167022

Kwade zaken?

De moraal van het juridisch beroep

H.J.R. Kaptein

Juridische ambts- en beroepsopvattingen kritisch en stelselmatig onder de loep genomen. Uitgelegd wordt hoe de beroepsethiek gehandhaafd kan én moet worden.

Diversen
21-12-2006
9789069165660

Massaclaims

Class actions op z’n Nederlands

N.E. van den Berg, R.R.A. Henkemans, A.S.H. Timmer (red.)

Bijdragen aan het debat over massaclaims en class actions.

Diversen
28-11-2007
9789069167213

Met recht bevlogen

Liber amicorum mr. Eduard van Staden ten Brink

M.E. Bruning, A. van Staden ten Brink (red.)

De bundel bevat bijdragen over (cassatie)procesrecht en over verschillende materieelrechtelijke onderwerpen. Een combinatie die ook menig cassatiedossier kenmerkt.

Diversen
6-12-2017
9789492766052

Opstellen materieel strafrecht

E. Gritter (red.)

Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

Diversen
20-11-2009
9789069167329

Resultaat 1–12 van de 26 resultaten wordt getoond