Alle 12 resultaten

Bij de bestuursrechter

Een praktische handleiding voor de zitting bij de rechtbank

S.J.L. Crombach, B. van Dokkum, J.R.K.A.M. Waasdorp

Dit cahier beschrijft de de zitting bij de rechtbank vanaf het moment van de uitnodiging tot het moment van sluiting van het onderzoek ter zitting.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
3-8-2016
9789069166964

Blik op de rijksoverheid

J.A. Hofman

Wat zijn programmaministers, hoe is een ministerie opgebouwd en welke mogelijkheden zijn er om te controleren of een zelfstandig bestuursorgaan zijn werk goed doet? Een blik op de positie en de organisatie van de rijksoverheid.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
31-10-2007
9789069166520

De bezwaarschriftprocedure

K.H. Sanders

Wie het met een besluit van een bestuursorgaan niet eens is, moet daartegen eerst bezwaar maken voordat beroep op de rechter mogelijk is. De belangrijkste aspecten van deze bezwaarschriftprocedure worden besproken.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
1-2-2004
9789069165103

De omvang van het geding

, R. de Bock

De bestuursrechter toetst of een besluit rechtmatig is. Art. 8:69 Awb geeft nadere uitwerking aan de inhoud en de omvang van de toetsing. De jurisprudentie over art. 8:69 Awb in kaart gebracht en gestructureerd.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
4-6-2004
9789069165172

De voorzieningenrechter bestuursrecht

T. Damsteegt

Dit cahier bespreekt op systematische wijze vrijwel alle belangrijke aspecten van de voorlopige voorziening met vermelding van (veel) jurisprudentie. Deze monografie bevat veel praktische informatie en is geschreven voor een breed publiek: zij die in het bestuursrecht werkzaam zijn, bestuursrecht studeren of anderszins daarin geïnteresseerd zijn.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
18-10-2017
9789492766069

Gemeentelijke verordeningen

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Aan de hand van rechtspraak en praktijkvoorbeelden worden de grenzen van de regelgevende bevoegdheid van gemeentebesturen op inzichtelijke wijze in kaart gebracht.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
13-8-2015
9789069166025

Het Amerikaanse federaal constitutioneel stelsel

W.C. Balfoort, A. Bood, J. Griffiths, I.E. Reimert

Aan de hand van een drietal staatsrechtelijke controverses wordt het Amerikaanse federaal rechtssysteem op inzichtelijke wijze besproken.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
3-5-2012
9789069168760

Het Nederlandse parlementaire stelsel

D.J. Elzinga, H.G. Warmelink

Dit cahier reikt een kader aan van waaruit de werking van het Nederlandse parlementaire stelsel kan worden verklaard.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
15-8-1993
9789069161327

Levensmiddelenrecht

Systeem van een gelaagd functioneel rechtsgebied

B.M.J. van der Meulen

Dit cahier schotelt het levensmiddelenrecht op een gesystematiseerde wijze aan u voor zodat het ‘grote plaatje’ duidelijk wordt. Dit plaatje strekt zich uit van mensenrechten tot borging van veiligheid en voorlichting van consumenten.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
17-1-2017
9789069168098

Ministeriële verantwoordelijkheid

P.P.T. Bovend'Eert

De inhoud en de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid zijn dikwijls voorwerp van onduidelijkheden, controverses en misverstanden. Voor welk handelen en nalaten is de minister verantwoording schuldig is jegens het parlement?

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
11-12-2002
9789069164649

Openbaarheid van bestuur

J.A. Hofman, J.A. van Schagen

Een aantal aspecten van openbaarheid van bestuur in onderling verband geplaatst: openbaarheid van besluiten van algemene strekking, openbaarheid van vergadering en openbaarheid van informatie.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
25-4-2003
9789069164717

Toezicht op gereguleerde markten

A.P.W. Duijkersloot

Het toezicht op gereguleerde markten vanuit staats- en bestuursrechtelijk perspectief behandeld. Bank-, verzekerings-, energie-, telecommunicatiemarkt, financiële markten.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Staats- en bestuursrecht
20-8-2007
9789069169910

Alle 12 resultaten