Alle 6 resultaten

De wet en de interpretatie van een overeenkomst

Overbodige regels?

P.C. Kop

De wetgever probeert bij tijd en wijle de rechter voor te schrijven hoe hij de wet moet interpreteren dan wel hoe hij een overeenkomst moet uitleggen. De woorden van een wet en een overeenkomst behoeven vrijwel altijd interpretatie, hoe duidelijk ze op het eerste gezicht ook mogen lijken.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis
22-8-2018
9789492766397

De wonderbaarlijke geschiedenis van de onrechtmatige overheidsdaad in de 19e en 20e eeuw

G.E. van Maanen

De historische achtergrond van de problematiek van de onrechtmatige overheidsdaad belicht vanuit de ontwikkeling van de rechtspraak daarover in de loop van de negentiende en twintigste eeuw.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis
1-6-1996
9789069162294

De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum

G.E. van Maanen

De achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en het arrest over de Zutphense juffrouw.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis
26-7-1999
9789069161907

Om te doen ophouden de menigvuldige twistgedingen

Opmerkingen omtrent de historische achtergrond van de onrechtmatige daad

G.E. van Maanen

Soms gaat achter één woord een hele geschiedenis schuil. In dit cahier worden de historische wortels van de onrechtmatige daad bloot gelegd.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis
1-1-1995
9789069161914

Van delict tot onrechtmatige daad

E.J.H. Schrage

Een rechtshistorisch en rechtsvergelijkende inleiding tot het leerstuk van de onrechtmatige daad.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis
1-6-1998
9789069162928

Webboek – De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum

G.E. van Maanen

De achtergrond van art. 6:162 BW geschetst. Uitgangspunt daarbij is het beroemde arrest Lindenbaum/Cohen en het arrest over de Zutphense juffrouw.

Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis | Webboeken
26-7-1999
9789069168197

Alle 6 resultaten