Resultaat 1–12 van de 227 resultaten wordt getoond

16 Juristen en hun filosofische inspiratie

C.J.H. Jansen, J.M. Smits, L.C. Winkel (red.)

Intellectuele biografieën van zestien belangrijke Nederlandse juristen geven een beeld van de doorwerking van rechtstheorie en rechtsfilosofie in het privaatrecht, strafrecht en staatsrecht van de twintigste eeuw.

Alle uitgaven | Klassiekers
29-11-2004
9789069165127

Aanbestedingsrecht 2018-2020

Basisteksten

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema (red.)

Bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

Alle uitgaven | Wetsedities
21-6-2018
9789492766151

Aanbestedingsrecht 2018-2020 Studenteneditie

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema (red.)

Bevat de belangrijkste wet- en -regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

Alle uitgaven | Wetsedities
21-6-2018
9789492766168

Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders

D. Busch

In hoeverre moet bij de invulling van vereisten voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad rekening worden gehouden met het eigen karakter van financieel toezicht?

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Privaatrecht
31-3-2010
9789069166858

Algemene wet bestuursrecht 2018-2019

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer (red.)

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2018.

Alle uitgaven | Wetsedities
3-9-2018
9789492766274

Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden

C.E. Smith

Aan de hand van recente jurisprudentie worden de contouren van het leerstuk van art. 25 Rv geschetst. Het onderscheid tussen het bevoegd aanvullen van rechtsgronden en het onbevoegd bijbrengen van feiten.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Privaatrecht
8-6-2004
9789069165219

Amsterdam-Brussel-Luxemburg-Straatsburg

A.H.J. Swart (red.)

Auteurs geven hun ervaring met de rechtspraak van internationale rechters weer en welke betekenis die rechtspraak heeft voor hun werk in het Amsterdamse gerechtshof en de Tariefcommissie.

Alle uitgaven | Prinsengrachtreeks
4-10-1999
9789069166674

Arbeidsovereenkomst 2016-2017

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Selectie wet- en regelgeving betreffende de arbeidsovereenkomst. Opgenomen zijn de teksten zoals deze gelden op 1 september 2016.

Alle uitgaven | Wetsedities
16-9-2016
9789069168395

Arbeidsrecht geschetst – 2e druk

G.C. Boot

Een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het Arbeidsrecht. De tekst wordt waar mogelijk verduidelijkt in schema’s. Een studiehulp bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken.

Alle uitgaven | Geschetst
12-8-2016
9789069167978

Arbitration 2018

K.J. Krzeminski, M.M.J. Vink (red.)

The most relevant national and international laws and regulations in the field of arbitration.
This edition includes the most recent arbitration rules. All texts are current as of July 2018.

Alle uitgaven | Engelstalige uitgaven | Wetsedities
5-9-2018
9789492766380

Argumentatietheorie en Recht

M. Henket

Deze kennismaking met de argumentatieleer geeft inzicht bij de analyse en beoordeling van juridische argumentatie en legt verbanden tussen opvattingen uit de argumentatieleer, de rechtstheorie en de rechtspraktijk.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Rechtstheorie
22-12-1998
9789069163376

Ars Aequi Taalgids voor juristen

E. Tiggeler

Taal is het belangrijkste instrument van de jurist. Deze taalgids geeft antwoord op alle vragen over spelling, taal en teksten waar een jurist mee te maken krijgt.

Alle uitgaven | Cadeaus | Vaardigheden
15-8-2007
9789069169811

Resultaat 1–12 van de 227 resultaten wordt getoond