Resultaat 1–12 van de 1205 resultaten wordt getoond

‘Bewust roekeloosheid’ in het arbeidsrecht.

Een verheldering van een moeilijk begrip

J. Honée

Het begrip ‘bewuste roekeloosheid’ heeft veel pennen aan het schrijven gebracht: juristen kunnen niet goed uit de voeten met de restrictieve betekenis die de Hoge Raad in het arrest Pollemans/Hoondert aan het begrip heeft gegeven. Uitkomsten van cognitief psychologisch onderzoek geven echter steun aan de gangbare uitleg van het begrip in de rechtspraak.

Verdieping | Studentartikel
Februari 2008
AA20080098

‘Dansen op rollerskates’: werkgeversaansprakelijkheid voor letsel bij bedrijfsuitjes en personeelsactiviteiten

T. Hartlief

In deze annotatie bij dit arrest van de Hoge Raad komt aan de orde in hoeverre de werkgever aansprakelijk is voor letsel ontstaan aan de zijde van de werknemer bij bedrijfsongevallen. De vordering wordt i.c. gestoeld op art. 7:658 BW en subsidiair op het algemene art. 7:611 BW. Een van de vragen die hier aan […]

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2009
AA20090646

‘Een weerbarstige materie’

De stand van zaken rond de fusiecontrole

J.J. Knol

In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van een aantal regelingen op het gebied van de publiekrechtelijke fusiecontrole. Aan de orde komen regelingen uit Nederland en diverse andere lidstaten van de EG. Tevens wordt aandacht besteed aan het concept voor een Europese verordening voor de controle van concentraties van ondernemingen en het recente ‘Philip […]

Verdieping | Studentartikel
September 1988
AA19880523

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen…' wordt een arrest en daarbij behorende noot dat in 1984 reeds in Ars Aequi is verschenen en waarin een auteursrecht inbreuk centraal staat doordat er korte striptekeningen worden gepubliceerd.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
December 1991
AA19911151

(Dis)harmonie op het gebied van de intellectuele eigendom

D.W.F. Verkade

De intellectuele eigendom (auteurs-, merken-, octrooirecht, en nog een stuk of vijf rechten; hierna: i.e.) levert een prototype op van een rechtsgebied dat het bij harmonisatie 'nooit goed kan doen'. In de afgelopen 25 jaar is de intellectuele eigendom (die volgens het Nieuw BW niet eens meer 'eigendom' zou mogen heten) per deelgebied dermate internationaal […]

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
Mei 1996
AA19960339

(Verboden) onderscheid tussen geslacht en arbeidsduur?

H. Borgers, P. Werdmuller

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het verbod in arbeidsduur dat in verband gezien moet worden met het verboden onderscheid naar geslacht.

Opinie | Redactioneel
September 1997
AA19970545

0614 Cancun

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:799 (Invernostra c.s./Cancun Holding I BV, Cancun Holding II BV e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2014
AA20140459

0614 Het is een bitje onduidelijk

K.H.P. Bovend'Eerdt, J.A. Hofman

Volgens artikel 10 Vafi mag een advocaat in beginsel slechts girale betalingen aanvaarden. Is een in bitcoins verrichte transactie met de tekst en ratio van de Vafi te verenigen? Een betaling verricht via het Bitcoinplatform (wat onderscheiden moet worden van een betaling in bitcoins) valt te kwalificeren als een girale betaling. Belangrijker is de ratio […]

Opinie | Redactioneel
Juni 2014
AA20140411

A license to sue

Th.C.J.A. van Engelen

HvJ EU 4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71; IEPT20160204 (Hassan v Breiding) (mrs. C. Toader, A. Prechal en E. Jarašiūnas (rapporteur); conclusie A-G M. Wathelet) en HvJ EU 22 juni 2016, C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468; IEPT 20160622 (Thomas Philipps v Grune Welle) (mrs. C. Toader, A. Rosas, en E. Jarašiūnas (rapporteur))  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2016
AA20160758

A whiter shade of pale: bye bye lords!

E.H. Hondius

Column over een opzienbarende uitspraak van het Engelse House of Lords waarbij aan een componist 38 jaar na dato nog vergoedingen voor het gebruik van diens melodie werden toegekend. Daarop aanhakend gaat de columnist in op dat dit de laatste uitspraak is van de House of Lords nu deze is opgegaan in the Supreme Court […]

Opinie | Column
November 2009
AA20090721

Aanbestedingsrecht 2018-2020

Basisteksten

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema

Bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

9789492766151 - 21-6-2018

Aanbestedingsrecht 2018-2020 Studenteneditie

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema

Bevat de belangrijkste wet- en -regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

9789492766168 - 21-6-2018

Resultaat 1–12 van de 1205 resultaten wordt getoond