Resultaat 1–12 van de 83 resultaten wordt getoond

‘Making the law work for everyone’

J.M. Barendrecht

In dit artikel gaat Barendrecht in op rapporten van de VN waarin geconstateerd wordt dat er voor een overgroot deel van de wereldbevolking niet afdoende rechtsbescherming bestaat. Barendrecht noemt een aantal mogelijke oplossingen zoals een bottom up benadering en de openheid van een rechtssysteem voor plaatselijke gewoontes.

Opinie | Column
September 2008
AA20080619

De gespleten opdracht van het recht

Autonomie en verbondenheid in het privaat-, straf- en staats- en bestuursrecht

L. van den Berge

De nabijheid van anderen is voor volwaardig menszijn onontbeerlijk, maar kan ons ook tot stikkens toe benauwen. Het moderne recht tracht ons lucht te geven door scheidingen aan te brengen tussen individuen onderling. Maar tegelijk zal het  moeten erkennen dat de mens een gemeenschapswezen is dat in afzondering van anderen niet volwaardig kan existeren. Hoe […]

Bijzonder nummer | Autonomie
Juli 2017
AA20170654

De sociale werking van recht

Een kennismaking met de Rechtssociologie en Rechtsantropologie

J. Griffiths, H.A.M. Weyers

Wat is rechtssociologie? Zeventien uit het Engels vertaalde artikelen die gezien kunnen worden als ‘klassiekers’ in de rechtssociologie dan wel als belangrijke bijdragen aan het gedachtegoed over de effectiviteit van wetgeving.

9789069165158 - 25-1-2005

Denken + meten = weten

K. van den Bos, H.A.M. Grootelaar

Juristen zijn in hun werk voortdurend bezig met hoe mensen zich gedragen en allerlei aannames over menselijk gedrag liggen in het juridisch denken besloten. Het is daarom zinvol als gemotiveerde rechtenstudenten klassiek-juridisch onderzoek combineren met empirisch gedragswetenschappelijk onderzoek.  

Opinie | Amuse
November 2015
AA20150858

Dienstbodes in perspectief

A. Vlieger

Antoinette Vlieger pleit voor meer aandacht in het juridisch curriculum voor metajuridische invalshoeken zoals rechtssociologie, rechtsgeschiedenis en rechtseconomie. Dit doet ze door middel van een onderzoek naar de rechtspositie van dienstbodes in Arabische landen. Deze dienstbodes bevinden zich vaak in een zeer kwetsbare situatie. Een juridische analyse levert in dit geval weinig op, maar metajuridische […]

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 2012
AA20120779

Een selectie uit De sociale werking van recht

Een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie

J. Griffiths, H.A.M. Weyers

Selectie klassiekers die een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie biedt. Het merendeel van de artikelen behoort tot de belangrijkste literatuur van de rechtssociologie en de meeste worden regelmatig (zowel door juristen als door niet-juristen) aangehaald.

9789069169866 - 18-1-2012

Een sociologische visie op het recht

E.H. Hondius

In deze column van Hondius gaat Hondius in op de sociologische omschrijving van PC Hooft-prijs-winnaar Bram de Swaan en schetst daarbij een typische wijze van De Swaan waarop deze het probleem van de fietsendiefstal in Amsterdam omschreef.

Opinie | Column
Februari 2009
AA20090099

September 1990

Katern 36: Rechtssociologie

B.P. Sloot

December 1990

Katern 37: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Maart 1991

Katern 38: Rechtssociologie

B.P. Sloot

December 1991

Katern 41: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Maart 1992

Katern 42: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Resultaat 1–12 van de 83 resultaten wordt getoond