Resultaat 1–12 van de 1111 resultaten wordt getoond

‘De enige rem is kritiek’

Interview met prof.mr. J.A. Peters

G.J.A. Geertjes, P.W. den Hollander

Jit Peters (65) heeft het drukker dan ooit. Bang voor een zwart gat na zijn emeritaat (‘daar waarschuwt iedereen voor’). Nu is zijn agenda overvol. Hij doceert nog aan de UvA, neemt eens in de twee weken zitting als raadsheer-plaatsvervanger in de strafkamer van het Amsterdamse Hof en een handvol bezwaarschriften- en klokkenluiderscommissies vragen ook […]

Verdieping | Interview
November 2011
AA20110802

‘Der Genosse der Bosse hat gesprochen’

J. Uzman

Dit artikel is een weergave van de politieke situatie in Duitsland en met name met betrekking tot het conflictmodel uit art 68 Grundgesetz.

Verdieping | Studentartikel
December 2005
AA20050983

‘Een weerbarstige materie’

De stand van zaken rond de fusiecontrole

J.J. Knol

In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van een aantal regelingen op het gebied van de publiekrechtelijke fusiecontrole. Aan de orde komen regelingen uit Nederland en diverse andere lidstaten van de EG. Tevens wordt aandacht besteed aan het concept voor een Europese verordening voor de controle van concentraties van ondernemingen en het recente ‘Philip […]

Verdieping | Studentartikel
September 1988
AA19880523

‘Inter armes silent leges?’

Over de moeizame verhouding van het recht tot oorlog

T.J.M. Mertens, L. Peperkamp

Ìn deze rechtsfilosofische bijdrage aan het bijzonder nummer 2009 'Oorlog en Recht' wordt ingegaan op wat oorlog eigenlijk is en wat de bijdrage van het recht bij oorlogsvoering en vrede kan zijn. Daarbij wordt eerst ingegaan op de verschillen tussen de rechtvaardige en onrechtvaardige oorlog. Hierbij komt eerst het pacifisme (afwijzen van iedere vorm van […]

Bijzonder nummer | Oorlog & recht
Juli 2009
AA20090458

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’

T. Kodrzycki, J.M.J. van Rijn van Alkemade

Dit redactionele artikel gaat in op een kaderbesluit van de Europese Unie waardoor boetes die in een lidstaat zijn opgelegd aan een inwoner van een andere lidstaat in het land van de overtreder ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Opinie | Redactioneel
September 2006
AA20060566

‘Making the law work for everyone’

J.M. Barendrecht

In dit artikel gaat Barendrecht in op rapporten van de VN waarin geconstateerd wordt dat er voor een overgroot deel van de wereldbevolking niet afdoende rechtsbescherming bestaat. Barendrecht noemt een aantal mogelijke oplossingen zoals een bottom up benadering en de openheid van een rechtssysteem voor plaatselijke gewoontes.

Opinie | Column
September 2008
AA20080619

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In dit artikel wordt een eerder in Ars Aequi geplaatst artikel nog een keer geplaatst in het kader van de lustrum rode draad 'Van oude dingen…'. Het artikel is van Ham Magnus Enzensberger, essayist en lyricus. In het – in de Duitse taal nog niet eerder gepubliceerde – stuk, waarvan de schrijver zo vriendelijk is […]

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
Mei 1991
AA19910369

‘Zorgen voor vandaag’

J.M. Gerretsen, J. Melis

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op het Nederlandse streven om iets te doen tegen de milieuvervuiling en de (mogelijke) grenzen die daaraan worden gesteld door de Europese Unie op grond van de vrij verkeerbepalingen

Opinie | Redactioneel
April 1989
AA19890236

0614 Aanbestedingswet 2012 en de Europese richtlijnen

E. Steyger

De aanbestedingsrichtlijnen 2004/18 en 2004/17 zijn sedert vorig jaar in de Aanbestedingswet 2012 geïmplementeerd. Deze wet voorziet in een aantal aanvullingen van de richtlijnen met name waar het gaat om de verplichting van aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit toe te passen, en de verplichting om de keuzes van de wetgever te volgen. Willen aanbestedende […]

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2014
AA20140430

0614 Beeindigingsvergoedingen voor handelsagenten en algemeen belang

De uitspraak van het HvJ EU in de zaak Unamar nader beschouwd

A.A.H. van Hoek

HvJ EU 17 oktober 2013, ECLI:EU:C:2013:663, zaak C-184/12 (United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV/Navigation Maritime Bulgare)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2014
AA20140466

0614 Biosecurity in tijden van vogelgriep

J. Somsen

Onderzoek van de viroloog Ron Fouchier mocht niet worden gepubliceerd zonder vergunning. Die vergunningplicht vloeit voort uit Verordening (EG) 428/2009 en de mogelijke militaire of terroristische toepassing van het door Fouchier gemaakte vogelgriepvirus. Deze bijdrage analyseert de tweeërlei gebruik problematiek, het toepasselijke juridische regime en de zaak Fouchier.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2014
AA20140417

0614 De afscheiding van de Krim en het internationaal recht

C.M.J. Ryngaert

De dag na het referendum over de afscheiding van Oekraïne riep de Hoge Nationale Raad van de Krim op 11 maart 2014 de onafhankelijkheid van de Krim uit en verzocht hij andere staten de Krim als een onafhankelijke staat te erkennen. De onafhankelijkheid was slechts een overgangsfase want de Krim zocht, in overeenstemming met de […]

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 2014
AA20140438

Resultaat 1–12 van de 1111 resultaten wordt getoond