Najaarsvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht

Op vrijdagmiddag 2 november 2018 wordt de najaarsvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) gehouden. Het thema is ‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie: beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen’.

De vergadering vindt plaats in Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Landgoed De Reehorst in Driebergen en begint om 13.30 uur (einde ca. 17.00 uur). Leden van de Vereniging ontvangen per e-mail een uitnodiging. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Toegang is gratis, maar inschrijving vooraf is noodzakelijk. Aanmelding is tot uiterlijk 25 oktober a.s. mogelijk via de VGR-website: www.vereniginggezondheidsrecht.nl navigeer naar ‘vergaderingen’.

Nadere informatie omtrent de VGR is terug te vinden op de website: www.vereniginggezondheidsrecht.nl. Ook kan men zich hiervoor richten tot het secretariaat van de Vereniging, Rineke van Baal, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht

(telefoon: 088 – 440 42 43), e-mailadres: vgr@fed.knmg.nl.