Afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven – Juridisch Café

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VVM-sectie Milieurecht en praktijk een Juridisch Café over de afdwingbaarheid van energiebesparing bij bedrijven. Twee deskundige sprekers zullen toelichten welke mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om op de naleving van de verplichting tot energiebesparing toe te zien.

Bij het verlenen van een milieuvergunning dient het bevoegd gezag, indien het Activiteitenbesluit van toepassing is, het energieverbruik van een bedrijf te beoordelen. Hoofdregel is dat een bedrijf verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen die in minder dan vijf jaar zijn terug te verdienen. Het Klimaatakkoord zet, in navolging van het Energieakkoord, in op energiebesparing. Om hier handen en voeten aan te geven, wil de rijksoverheid de naleving en handhaving van de bestaande regelgeving stimuleren. Niet alleen door het uitbreiden van de lijst met erkende maatregelen, maar ook door het per 1 juli 2019 invoeren van een informatieplicht voor bedrijven.

Aan de hand van recente jurisprudentie wordt tijdens het Juridisch Café ingegaan op de mogelijkheid voor het bevoegd gezag om bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld het afdekken van verticale koelmeubelen in supermarkten, verplicht voor te schrijven. Verder komt aan de orde op welke wijze de terugverdientijd kan worden bepaald en welke handvatten de recente wijzigingen in de regelgeving bieden. Zoals gebruikelijk is er ook bij dit Juridisch Café weer ruim de gelegenheid voor discussie en uitwisseling van ervaringen van de deelnemers.

Programma

16:30 Ontvangst met koffie/thee

17:00 Opening door Jelle van de Poel (VVM sectie Milieurecht & Praktijk)

17:05 De regelgeving omtrent energie-efficiëntie door Robert van der Velde (advocaat bij PlasBossinade Advocaten en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen)

17:50 Pauze met broodjes

18:10 Praktijkvoorbeelden, erkende maatregelen, de aspecten die bij het bepalen van de terugverdientijd in acht moeten worden genomen door Eric Feringa (adviseur bij Stichting Advisering Bestuursrechtspraak)

18:55 Discussie en uitwisseling van ervaringen

19:30 Netwerkborrel

20:00 Einde

Websitehttps://www.vvm.info/juridischcafe/afdwingbaarheid-van-energiebesparing-bij-bedrijven