Wie zijn er betrokken bij en verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van een deskundigenrapport?


Is een deskundige slechts een solist die gevraagd wordt voor een bepaalde taak, een huurling die komt en weer gaat? Nader beschouwd, opereert iedere expert binnen een geformaliseerd sociaal systeem – de juridische procedure – waaraan procespartijen, hun rechtsvertegenwoordigers en de rechter participeren. Iedere expert behoort bovendien tot een bepaalde beroepsgroep. Het deskundigenrapport vervult een essentiële rol bij het proces van waarheidsvinding. Maar wie dragen welke verantwoordelijkheid voor dit systeem en wie waarborgen de juistheid van de aanpak van het deskundigenonderzoek en de betrouwbaarheid van het rapport? Een breder gedragen verantwoordelijkheid en vooral professionelere aanpak van het deskundigenbericht is hier hard nodig.
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): R.W.M. Giard

Verschijning: Maart 2018

Archiefcode: AA20180216

deskundigenrapport expert expertise sociale epistemologie Waarheidsvinding

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Opinie Opiniƫrend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen