Wettelijke aansprakelijkheidsbeperking AFM en DNB strijdig met Unierecht?


Hof van Justitie van de Europese Unie 4 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:807 (Nikolay Kantarev v Balgarska Narodna Banka). Artikel 1:25d Wft beperkt de aansprakelijkheid van onze financiële toezichthouders AFM en DNB tot gevallen waarin de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of grove schuld. Gaat dit verder dan de ‘voldoende gekwalificeerde schending’ die het Unierecht als voorwaarde voor lidstaataansprakelijkheid stelt? De thans ter bespreking voorliggende uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is voor de beantwoording van deze vraag van rechtstreeks belang.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): D. Busch, S.A.M. Keunen

Verschijning: Januari 2019

Archiefcode: AA20190059

Hof van Justitie Europese Unie 04-10-2018 (ECLI:EU:C:2018:807) zaaknummer: C-571/16

aansprakelijkheidsbeperking AFM art. 1:25d Wft DNB grove schuld opzet Peter Paul toezichthouders Unierecht Voldoende gekwalificeerde schending

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen