Stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken


Bij Wet van 5 oktober 2006 is een aantal bepalingen over het hoger beroep in strafzaken veranderd. De wet heeft de naam ‘Stroomlijnen hoger beroep’ meegekregen. In het Nederlands politiek jargon van de laatste decennia betekent stroomlijning dat vanuit doelmatigheidsoverwegingen bordjes worden verhangen. Dat is bij deze wet niet anders. Voor strafzaken die in eerste aanleg eindigen met een geldboete tot  € 500 is een tweede (feitelijke) instantie geen zekerheid meer, maar onderworpen aan het verlof van de voorzitter van het gerechtshof. Bovendien wordt – voorzichtig – een grievenstelsel geïntroduceerd, terwijl ook het vereiste van eenstemmigheid bij het appèlcollege, ooit bedoeld als waarborg voor de verdachte in bepaalde situaties, is komen te vervallen.  Daarnaast zijn nogal wat technische veranderingen doorgevoerd.

De inwerkingtreding van deze wet zal gefaseerd in 2007 plaatsvinden. De auteurs, vrijwel allen raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, hebben een poging gewaagd de (mogelijke) consequenties van een en ander te belichten.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): P.G. Wiewel, R.E. de Winter (red.)

1e druk 2007

Verschijningsdatum: 22-1-2007

ISBN: 9789069167114

Pagina's: 168

cassatie gerechtshof Amsterdam Hoger beroep Wet stroomlijning hoger beroep

Algemeen juridisch Overige Rechterlijke organisatieStrafrecht en criminologie

Alle uitgaven Prinsengrachtreeks

 19,50