Strafrecht & Strafvordering 2018-2019


Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 april 2018.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): (red.)

18e druk 2018

Verschijningsdatum: 25-5-2018

ISBN: 9789492766236

Pagina's: 1042

penetentiair recht straf­recht strafprocesrecht strafvordering

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologieStrafprocesrechtStrafrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 36,00