Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 91

nationaliteitsrechtelijke gevolgen van diplomatieke status vader


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht

PDF-Download

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20140091

2014-05-23 Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:1201) zaaknummer: 13/04118

diplomaat Verlies Nederlanderschap Woonplaats

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 17Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname Art. 3Art. 6, lid 1Art. 6, lid 2Art. 8, lid 2

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen