Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 74

geen gelijktijdige rechterlijke toets meeromvattende beschikking en bewaring


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht

PDF-Download

Auteur(s): G.N. Cornelisse

Archiefcode: RV20140074

2014-03-27 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2014:1190) zaaknummer: 201401207/1/V3

Bewaring Rechterlijke toetsing Terugkeerbesluit

Terugkeer en bewaring

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 7:1Art. 8:52(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 59Art. 94Handvest grondrechten Europese Unie Art. 6

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen