Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 59

A.D. e.a. tegen Turkije: Turkse asielprocedure


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht

PDF-Download

Auteur(s): S.G. Kok

Archiefcode: RV20140059

22-07-2014 Europees Hof voor de Rechten van de Mens zaaknummer: appl.nr. 22681/09

Effective Remedy Schorsende werking

Procedure

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 13Art. 3