Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 33

S. en G.: derdelander familieleden grenswerknemer – verblijfsrecht in lidstaat van nationaliteit van de EU-burger


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht

PDF-Download

Auteur(s): H. Oosterom-Staples, A.A.M. Schrauwen

Archiefcode: RV20140033

2014-03-12 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-457/12

EU-burger familielid van Werknemer

Vrij verkeer van EU-burgers en Familieleden

(VwEU) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Art. 20Art. 21, lid 1Art. 45Richtlijn 2004/38/EG (Definitie) Art. 2

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen