Rechtseenheid en de tenuitvoerlegging van het Unierecht door de nationale rechter in een geïntegreerde rechtsorde


Dit artikel onderzoekt welke eisen het Unierecht stelt aan de tenuitvoerlegging van dat recht door de nationale rechter. Wat zegt dit over de betekenis van rechtseenheid, en hoe wordt dit nagestreefd, in het Unierecht? Soms getuigen de vereisten van het geloof dat rechtseenheid enkel door uniformiteit kan worden bereikt, soms is juist een compromis noodzakelijk. 
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): S. Haket

Verschijning: Maart 2018

Archiefcode: AA20180245

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Rode draad Rechtseenheid

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen