Rechtsdenken als kunst: de Ars Aequi-maatstaf


Martijn Polak blikt in deze bijdrage niet terug op één bijzonder boek, hij schrijft over zijn ontwikkeling als jurist vanaf zijn eerste jaar in Leiden en zijn redacteurschap bij Ars Aequi tot zijn huidige functie als raadsheer bij de Hoge Raad.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): M.V. Polak

Verschijning: Mei 2013

Archiefcode: AA20130350

Ars Aequi prospectief rechtsdenken retrospectief rechtsdenken scholenstrijd

Blauwe pagina's Bijzondere boeken