Recht, tragedie en het tekort van de zuivere rede


Elk individu dat met het recht te maken krijgt is uniek. Maar om orde te scheppen in een onoverzichtelijke werkelijkheid kan het recht niet anders dan een systeem uit de grond stampen dat berust op kunstmatige indelingen en algemene regels die ongelijke monniken tot op zekere hoogte gelijke kappen opzetten. Oftewel: het recht is als een tragische held die het nooit goed kan doen, aldus Lukas van den Berge in deze bijdrage in de reeks ‘Rechtvaardigheid’.
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): L. van den Berge

Verschijning: Februari 2018

Archiefcode: AA20180100

Athene individualiteit Klytaimnestra Oresteia Rechtvaardigheid zuivere rede

Metajuridica RechtsfilosofieRechtstheorie

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid