Recht en commons


Ewoud Hondius vraagt aandacht voor de ‘commons’; een bekend onderwerp bij andere disciplines, maar nog niet onder juristen.
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): E.H. Hondius

Verschijning: April 2018

Archiefcode: AA20180288

commons natuurlijke bronnen Recht

Algemeen juridisch

Opinie Column

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen