Rawls’ theorie van rechtvaardigheid


Rawls’ rechtvaardigheidstheorie geeft aan hoe we vreedzaam kunnen samenleven ondanks onze diepe levensbeschouwelijke meningsverschillen. De oplossing is wederzijdse verdraagzaamheid en gelijke individuele vrijheid. Staatsrechtelijk impliceert dit een neutrale democratische rechtsstaat die zich concentreert op het verdelen van goederen die iedereen nodig heeft, ongeacht zijn levensideaal: klassieke vrijheidsrechten, politieke participatierechten en sociaaleconomische rechten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): C.W. Maris

Verschijning: Oktober 2018

Archiefcode: AA20180772

art. 7:452 BW arts-patiëntrelatie huisarts informatieplicht medisch specialist patiëntgegevens tele­diagnostiek

Metajuridica Rechtsfilosofie

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen