Pensioenrecht 2018


De aanleiding voor het maken van de eerste Ars Aequi wetseditie pensioenrecht was het ontbreken van een handzame en betaalbare verzameling van wet- en regelgeving op pensioengebied voor de student of praktijkjurist.
Met deze editie van de Ars Aequi wetseditie hebben wij ervoor gekozen om geen aansluiting te zoeken bij de start van het academisch jaar maar bij de start van het kalenderjaar. Dit geeft gelegenheid om de wijzigingen uit de Verzamelwet Pensioenen 2017 te verwerken.
Het pensioenrecht als grensstreek tussen verschillende vakgebieden komt tot uiting in de inhoud van deze wetseditie. Niet slechts de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en daaraan verwante regelgeving zijn opgenomen. Ook de (andere) relevante wetsteksten op het gebied van het arbeidsrecht, verzekeringsrecht, gelijke behandelingswetgeving, personen- en familierecht, fiscaal recht, Europees recht en het financieel recht vindt u terug in deze bundel.
Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2018.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): P.S. van Straten, J.R.C. Tangelder (red.)

2e druk 2018

Verschijningsdatum: 9-2-2018

ISBN: 9789492766144

Pagina's: 512

pensioenrecht

Sociaal-economisch recht Pensioenrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 29,50