Over zebra’s en mensenrechten in het privaatrecht


Wat kunnen privatisten leren van mensenrechtenmensen en andersom? In deze amuse wordt de meerwaarde van perspectiefwisselingen in het recht geïllustreerd aan de hand van twee spraakmakende zaken en een zebra.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): C. Mak

Verschijning: Februari 2019

Archiefcode: AA20190094

Aziz Madagascar mensenrechten privaatrecht Urgenda zebra

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Opinie Amuse