Ontbinding en vervangende schadevergoeding: lood om oud ijzer?


Als een schuldenaar in verzuim is, heeft zijn schuldeiser onder meer de keuze tussen het ontbinden van de overeenkomst en het vorderen van vervangende schadevergoeding. In de literatuur is wel verdedigd dat deze remedies tot dezelfde uitkomst leiden. Deze opvatting ziet er echter aan voorbij dat de prestaties van contractspartijen niet steeds een gelijke economische waarde vertegenwoordigen. Zeker voor de contractspartij die een economisch nadelige overeenkomst heeft gesloten, doet de keuze tussen deze remedies er wel degelijk toe. 
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): M.T. Beumers, K.A.M. van Vught

Verschijning: Februari 2018

Archiefcode: AA20180099

art. 6:265 BW art. 6:87 BW economisch nadelige overeenkomst ontbinding vervangende schadevergoeding

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Redactioneel