Ondernemings- en effectenrecht 2018


Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 5 januari 2018.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): (red.)

22e druk 2018

Verschijningsdatum: 8-5-2018

ISBN: 9789492766205

Pagina's: 1728

effectenrecht financieel recht ondernemingsrecht personenvennootschappen

Burgerlijk recht OndernemingsrechtSociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 77,50