Levensmiddelenrecht

Systeem van een gelaagd functioneel rechtsgebied


Het levensmiddelenrecht is wereldwijd in opkomst. Het doet voor de inwendige mens wat het milieurecht voor de wereld doet: beschermen tegen aantasting. Dit functionele rechtsgebied strekt zich uit over het internationaal, Europees en nationaal recht. Publiekrechtelijke normstelling en private regulering doorsnijden elkaar. Aspecten van staatsrecht, privaatrecht, strafrecht en vooral bestuursrecht spelen een rol. Het levensmiddelenrecht is een interdisciplinaire ontmoetingsplaats waar juristen voedingswetenschappers, toxicologen en microbiologen elkaar tegenkomen.

Dit Ars Aequi Staats- en bestuursrecht cahier schotelt het complexe materiaal op een zodanig gesystematiseerde wijze aan u voor, dat u het ‘grote plaatje’ te pakken kunt krijgen. Dit plaatje strekt zich uit van mensenrechten tot borging van veiligheid en voorlichting van consumenten.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek / Libri

Papieren uitgave

Auteur(s): B.M.J. van der Meulen

1e druk 2017

Verschijningsdatum: 17-1-2017

ISBN: 9789069168098

Pagina's: 140

levensmiddelenrecht voedingsmiddelenrecht voedselveiligheid

Staats- en bestuursrecht

Cahiers Cahiers Staats- en bestuursrecht

 19,50