KwartaalSignaal 149: Rechtsfilosofie en rechtstheorie


Ars Aequi KwartaalSignaal is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi. In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op juridische deelterreinen besproken door professionals op dat rechtsgebied. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel

PDF-download

Auteur(s): H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Verschijning: December 2018

Archiefcode: AAK20188773

Metajuridica RechtsfilosofieRechtstheorie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen