Jurisprudentie Loonheffing 2017


In deze jurisprudentiebundel zijn de belangrijkste arresten voor de loonheffingen samengebracht, om op praktische wijze de fiscalist te leiden door de vaak uitvoerig gemotiveerde arresten.
Om de arresten meer toegankelijk te maken, wordt per arrest de kern en de belangrijkste rechtsoverwegingen van de Hoge Raad weergegeven. Tevens wordt aangegeven voor welke wetsartikelen het betreffende arrest van belang kan zijn.

De selectie omvat de volgende onderwerpen:

  •      Belasting- en premieplicht
  •      Inhoudingsplicht
  •      Loonbegrip
  •      Het moment van heffen
  •      De wijze van heffen
  •      Tarief
  •      Aansprakelijkheid

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek / Libri

Papieren uitgave

Auteur(s): S. Bentohami, A.L. Mertens (red.)

3e druk 2017

Verschijningsdatum: 8-6-2017

ISBN: 9789069169316

Pagina's: 592

inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet loonbelasting Loonheffingen premie werknemersverzekeringen premie zorgverzekeringen wfsv wia wlz ww

Belastingrecht

Jurisprudentiebundels

 39,50