Juridische masteropleidingen te kust en te keur


Hoe kan de toename in aantal en diversiteit van juridische masteropleidingen worden gewaardeerd? Willen rechtenstudenten beter worden voorbereid op een onzekere, toekomstige arbeidsmarkt? Of brengt de financiering van universitair onderwijs mee dat juridische faculteiten dingen naar de gunst van de studenten? Landelijke trends laten zien dat niet alleen rechtenstudenten te kust en te keur kunnen kiezen.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen