Is er nog plaats voor de rechter-plaatsvervanger? Over schone schijn


U bevindt zich op de nieuwe site van Ars Aequi. Deze website is nog in opbouw
Heeft u een abonnement / toegang voor dit product? log dan in op arsaequi.nl en ga naar: http://www.arsaequi.nl/maandbladartikel/17075/is-er-nog-plaats-voor-de-rechter-plaatsvervanger-over-schone-schijn.html.

De rechter/raadsheer plaatsvervanger is een Fremdkörper in de rechterlijke macht. Er zijn verschillende soorten plaatsvervangers. Sommige zijn passend, denk aan rechters uit andere ressorten of wetenschappers; andere lastiger, denk aan advocaten; weer andere moeizaam, waarbij ik voornamelijk denk aan belastingadviseurs; en tenslotte een groep waarbij het staatsrechtelijk ongewenst is, ik doel dan op belastinginspecteurs. In deze beschouwing plaats ik kritische kanttekeningen bij het gebruik van plaatsvervangers, vooral in fiscale zaken.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen