Internetrecht 2018-2019


Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht:

Intellectuele eigendom
Informatiegrondrechten
Computercriminaliteit
Privaatrecht
Telecommunicatie en Internetgovernance.

Teksten zoals deze gelden op 1 september 2018. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


 26,00