Internetrecht 2017-2018


Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht:

Intellectuele eigendom
Informatiegrondrechten
Computercriminaliteit
Privaatrecht
Telecommunicatie en Internetgovernance.

Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2017. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


 24,50