Internationaal Privaatrecht 2017-2019


Verordeningen, Verdragen en Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2017. Alleen de Rijkswet op het Nederlanderschap is bijgewerkt tot en met 1 maart 2017.

In deze bundel zijn naast het geldende recht ook enkele wets- en verordeningsvoorstellen, waaronder Brussel IIbis herschikking, opgenomen. Deze zijn cursief gedrukt.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


 36,00