Intellectuele-eigendomsrecht 2016-2018


Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht.

Teksten zoals deze gelden op 1 november 2016.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek / Libri

Papieren uitgave

Auteur(s): Ars Aequi Libri (red.)

1e druk 2016

Verschijningsdatum: 8-12-2016

ISBN: 9789069168678

Pagina's: 232

auteursrecht Intellectuele eigendom octrooirecht

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Wetsedities

 24,50