Insolventierecht 2019


Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 november 2018.

* Op 1 januari 2019 treedt de Wet modernisering faillissementsprocedure in werking deze is  al opgenomen in de Faillissementswet in deze wetseditie.
* De Wet Continuïteit Ondernemingen I (pre-pack) is cursief opgenomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): C.M. Harmsen (red.)

6e druk 2018

Verschijningsdatum: 20-11-2018

ISBN: 9789492766441

Pagina's: 380

faillissementsrecht insolventierecht

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Alle uitgaven Wetsedities

 34,50