Insolventierecht 2017-2018


Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 november 2016.

De nieuwe Europese Insolventieverordening, die in juni 2017 in werking treedt, is in deze bundel opgenomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek / Libri

Papieren uitgave

Auteur(s): C.M. Harmsen (red.)

5e druk 2016

Verschijningsdatum: 21-11-2016

ISBN: 9789069168364

Pagina's: 412

faillissementsrecht insolventierecht

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Wetsedities

 29,50