Hoera, een lijstje! Over bronvermelden


Juridische stukken staan doorgaans bol van de bronvermeldingen, maar van een onder rechtswetenschappers gedeelde citatiecultuur lijkt geen sprake te zijn. Ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen van de auteur, blijft het voor de lezer nog te vaak onduidelijk waarom een bepaalde bronvermelding precies is opgenomen. Aan mij werd gevraagd om met handreikingen te komen waarmee daarin enige verandering kan worden gebracht. In dit artikel ga ik, redenerend vanuit de verschillende functies die bronvermeldingen kunnen dienen en puttend uit de interviews die ik hield met veertig rechtenprofessoren en de (voornamelijk buitenlandse, niet-juridische) literatuur, daartoe in op drie vragen: Wanneer wel en wanneer geen bronvermelding opnemen? Welke bronnen vermelden? En welke informatie daarbij opnemen?
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): M.V.R. Snel

Verschijning: Maart 2018

Archiefcode: AA20180254

bronvermeldingen juridische literatuur zelfcitatie

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Perspectief Perspectiefartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen