Het beroepsgeheim reikt over de dood heen; een onhoudbare stelling?


U bevindt zich op de nieuwe site van Ars Aequi. Deze website is nog in opbouw
Heeft u een abonnement / toegang voor dit product? log dan in op arsaequi.nl en ga naar: http://www.arsaequi.nl/maandbladartikel/17065/het-beroepsgeheim-reikt-over-de-dood-heen-een-onhoudbare-stelling.html.

Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma’s die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma’s rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen