Externe financiering van collectieve acties: regulering gewenst


Bij het momenteel aanhangige wetsvoorstel Collectieve schadevergoedingsactie heeft de wetgever nagelaten om regelingen aangaande externe financiering te treffen. Dit terwijl veel auteurs juist pleiten voor regulering van third-party funding. Is dit een gemiste kans?
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): J.R. Duin, J. van Mourik

Verschijning: Juni 2018

Archiefcode: AA20180443

Collectieve actie externe financiering third-party funding

Burgerlijk recht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen