Een miljardenuitgave zonder parlementaire instemming

Over de regelgevende bevoegdheid van zelfstandige bestuursorganen


In deze bijdrage gaat Hansko Broeksteeg in op de staatsrechtelijke positie en de bevoegdheden van zelfstandige bestuursorganen, in het bijzonder de regelgevende bevoegdheid, in het bijzonder aan de hand van de Zorginstituut-casus.
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): J.L.W. Broeksteeg

Verschijning: April 2018

Archiefcode: AA20180296

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen