Digitale vermogensdelicten in het Wetboek van Strafrecht. Een zoekplaatje met gevolgen?


In deze bijdrage wordt bezien met behulp van welke strafbaar­stellingen in het Wetboek van Strafrecht in het digitale domein gepleegde vermogens­criminaliteit kan worden bestraft en welke rechts­belangen daarmee worden beschermd. Digitale vermogensdelicten blijken, onder meer door hun deels Europese (EU) herkomst, niet steeds dezelfde rechtsbelangen te beschermen als de vermogensdelicten, hetgeen theoretische en praktische bezwaren heeft.

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen