De spreekuurrechter: nader onderzoek gewenst


De spreekuurrechter beoogt snelle en toegankelijke rechtspraak te bieden. Of deze ontwikkeling wenselijk is, is echter nog niet eenduidig aan te geven. Daar is nader onderzoek voor nodig. In dit redactioneel worden enkele suggesties gedaan om de voor- en nadelen van de spreekuurrechter in kaart te brengen.
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): J.W.H. Lemmen, J. van Mourik

Verschijning: Maart 2018

Archiefcode: AA20180187

alternatieve geschillenbeslechting art. 96 Rv spreekuurrechter

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtMetajuridica Rechtspleging

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen