De Poolse rechtsstaat onder druk: van artikel 7 VEU naar het Europees aanhoudingsbevel en weer terug


Hof van Justitie EU (Grote Kamer) 25 juli 2018, C-216/18 PPU, ECLI:​EU:​C:​2018:​586 (LM)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): J.W. Ouwerkerk, P.J. Slot

Verschijning: December 2018

Archiefcode: AA20181040

Hof van Justitie Europese Unie 25-07-2018 (ECLI:​EU:​C:​2018:​586) zaaknummer: C-216/18

Aranyosi art. 7 VEU Caldararu Europees aanhoudingsbevel LM overlevering Polen recht op een eerlijk proces schending beginselen rechtsstaat

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrechtInternationaal en Europees strafrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie