De oorsprong van de term persoon in het Westerse recht


"‘Persoon’ gaat terug op het individuele masker dat werd gebruikt in Etruskisch-Romeinse grafrituelen én op het algemenere masker dat in zwang kwam in het Griekse theater. Via de in Rome werkende denker Panaetius (ca. 185-ca. 110) komt deze dubbele oorsprong van persoon terecht in de beginnende rechtswetenschap en wordt zo een centrale term in het westerse recht."

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): R.R. Brouwer

Verschijning: April 2018

Archiefcode: AA20180281

Metajuridica RechtsgeschiedenisRechtstheorie

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen